T4, 29-09-2021 13:24

- Trực tiếp kiểm soát chất lượng các đơn hàng theo sự phân công của tổ trưởng: chất lượng vật tư đầu vào, chất lượng công đoạn, chất lượng sản phẩm trước khi giao khách hàng.

- Nộp báo cáo hàng ngày, tổng hợp thống kê NG tại phân xưởng sản xuất phụ trách.

- Xử lý và theo dõi các thông tin liên quan đến phản hồi khách hàng.

- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

- Đôn đốc, kiểm soát BPSX thực hiện đúng quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Kiểm soát, hiệu chỉnh dụng cụ đo theo quy định.

- Các công việc khác theo yêu cầu trưởng bộ phận

T4, 29-09-2021 11:46

- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng:

 + Kiểm tra các chứng từ và việc xuất, nhập hàng: Trực tiếp nhận hàng từ các NCC, kiểm soát các tiêu chuẩn của hàng hóa theo yêu cầu mua hàng.

 + Lập phiếu nhập kho, xuất kho

- Theo dõi hàng hóa trong kho:

 + Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

 + Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.

 + Thực hiện cấp nguyên vật liệu cho Bộ phận Sản xuất, thu hồi phôi thừa, nhập lại kho.

 + Hỗ trợ Bộ phận kế hoạch sản xuất.

 + Kiểm kê cuối tháng hàng hóa trong kho (hoặc theo lịch thông báo của cấp trên)

- Sắp xếp hàng hóa trong kho:

 + Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

+ Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có hàng hóa phát sinh, thực hiện 5S tại kho.

 + Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý.

T5, 20-02-2020 10:14

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Công ty BCM IMI cần tuyển vị trí như sau: Số lượng: 1-2 người

Mô tả công việc:

 • Khảo sát các yêu cầu, sản phẩm của Khách hàng;
 • Thiết kế, lên phương án thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của Khách hàng;
 • Nghiên cứu đưa ra các phương án, quy trình gia công tối ưu;
 • Kiểm nghiệm, đánh giá sản phẩm sau khi gia công;
 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đảm bảo chất lượng sản phẩm, xúc tiến nghiệp vụ phát triển kỹ thuật;
 • Lập tài liệu thiết kế và xây dựng và hỗ trợ xây dựng các quy trình liên quan đến tổ chức bộ phận thiết kế, liên quan đến quy trình sản xuất sản phẩm
 • Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
T2, 25-02-2019 09:34

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp BCM là sự kết hợp hoàn hảo giữa Đơn vị có thâm niên trong lĩnh vực Sản xuất cơ khí và Đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, hàng hóa như: cơ khí chính xác, cơ khí công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo, phụ tùng, linh kiện.

Với chính sách phát triển bền vững, đặt con người là nền tảng chủ chốt, chúng tôi luôn chào đón các ứng viên có năng lực, tâm huyết, hết mình với công việc, chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất cho nhân sự phát triển cả về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.

Tại sao bạn lựa chọn BCM IMI?

 • Chúng tôi với đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết, người mà bạn làm việc trực tiếp luôn công tâm và lắng nghe nhân viên.
 • Với sự gia tăng về số lượng khách hàng trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng Công ty luôn đạt mức đáng kỳ vọng, cơ hội làm việc và tiếp xúc với các đối tác nước ngoài.
 •  Trở thành thành viên chủ chốt trong cơ cấu cán bộ Công ty.
T2, 25-02-2019 09:26

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp BCM là sự kết hợp hoàn hảo giữa Đơn vị có thâm niên trong lĩnh vực Sản xuất cơ khí và Đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, hàng hóa như: cơ khí chính xác, cơ khí công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo, phụ tùng, linh kiện.

Với chính sách phát triển bền vững, đặt con người là nền tảng chủ chốt, chúng tôi luôn chào đón các ứng viên có năng lực, tâm huyết, hết mình với công việc, chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất cho nhân sự phát triển cả về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.

Tại sao bạn lựa chọn BCM IMI?

 • Chúng tôi với đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết, người mà bạn làm việc trực tiếp luôn công tâm và lắng nghe nhân viên.
 • Với sự gia tăng về số lượng khách hàng trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng Công ty luôn đạt mức đáng kỳ vọng, cơ hội làm việc và tiếp xúc với các đối tác nước ngoài.
 •  Trở thành thành viên chủ chốt trong cơ cấu cán bộ Công ty.
T4, 04-04-2018 11:21

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp BCM là sự kết hợp hoàn hảo giữa Đơn vị có thâm niên trong lĩnh vực Sản xuất cơ khí và Đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, hàng hóa như: Linh kiện, Phụ kiện máy công nghiệp; Thiết bị - Dụng cụ phục vụ sản xuất công nghiệp; Dây chuyền,
Băng tải tự động hóa; Đồ gá và sản phẩm khác....

Với chính sách phát triển bền vững, đặt con người là nền tảng chủ chốt, chúng tôi luôn chào đón các ứng viên có năng lực, tâm huyết, hết mình với công việc.

Tại Công ty BCM IMI các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định, mức thu nhập thỏa đáng, các chế độ ưu đãi và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Chúng tôi luôn chào đón nhân sự tài năng và tâm huyết, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân sự phát triển cả về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.

T4, 21-03-2018 11:12

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp BCM là sự kết hợp hoàn hảo giữa Đơn vị có thâm niên trong lĩnh vực Sản xuất cơ khí và Đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, hàng hóa như: Linh kiện, Phụ kiện máy công nghiệp; Thiết bị - Dụng cụ phục vụ sản xuất công nghiệp; Dây chuyền,
Băng tải tự động hóa; Đồ gá và sản phẩm khác....

Với chính sách phát triển bền vững, đặt con người là nền tảng chủ chốt, chúng tôi luôn chào đón các ứng viên có năng lực, tâm huyết, hết mình với công việc.

Tại Công ty BCM IMI các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định, mức thu nhập thỏa đáng, các chế độ ưu đãi và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Chúng tôi luôn chào đón nhân sự tài năng và tâm huyết, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân sự phát triển cả về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Công ty BCM IMI cần tuyển một số vị trí như sau:

T3, 06-06-2017 09:51