T2, 19-09-2022 17:19
 • Theo dõi báo giá, kiểm tra đánh giá báo giá và thương lượng với nhà cung cấp;
 • Thực hiện các công việc liên quan đến mua hàng, theo dõi giao hàng và chuẩn bị chứng từ thanh toán
 • Phản ảnh kịp thời các vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến việc thực hiện đơn hàng nhằm tìm ra giải pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời các yếu tố có thể ảnh hưởng kế hoạch giao hàng;
 • Lên kế hoạch đặt hàng hóa, nguyên vật liệu cho nhà máy đảm bảo tiến độ sản xuất.
 • Theo dõi, kiểm tra tiến độ sản xuất, báo cáo lại khi có vấn đề ảnh hưởng đến lịch giao hàng.
 • Kiểm soát quá trình giao nhận hàng hóa và kết quả sản xuất hàng ngày, theo dõi tồn kho nhập xuất nguyên vật liệu.
 • Triển khai mua hàng khi có đề xuất mua sắm từ các Bộ phận khác.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Phụ trách BP và Ban Giám đốc
T2, 18-07-2022 11:55
 • Theo dõi báo giá, kiểm tra đánh giá báo giá và thương lượng với nhà cung cấp;
 • Thực hiện các công việc liên quan đến mua hàng, theo dõi giao hàng và chuẩn bị chứng từ thanh toán
 • Phản ảnh kịp thời các vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến việc thực hiện đơn hàng nhằm tìm ra giải pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời các yếu tố có thể ảnh hưởng kế hoạch giao hàng;
 • Lên kế hoạch đặt hàng hóa, nguyên vật liệu cho nhà máy đảm bảo tiến độ sản xuất.
 • Theo dõi, kiểm tra tiến độ sản xuất, báo cáo lại khi có vấn đề ảnh hưởng đến lịch giao hàng.
 • Kiểm soát quá trình giao nhận hàng hóa và kết quả sản xuất hàng ngày, theo dõi tồn kho nhập xuất nguyên vật liệu.
 • Triển khai mua hàng khi có đề xuất mua sắm từ các Bộ phận khác.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Phụ trách BP và Ban Giám đốc
T2, 18-07-2022 11:54
 • Khảo sát trực tiếp và tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng. Đo kiểm kích thước đối với sản phẩm mẫu, tư vấn cho khách hàng về vấn đề kỹ thuật sản phẩm, nhằm tối ưu hóa tính năng, chất lượng, giá thành cho sản phẩm.
 • Đánh giá yêu cầu từ khách hàng; lập bản vẽ thiết kế mới (2D và 3D) hoặc cải tiến thiết kế cho sản phẩm theo yêu cầu.
 • Báo cáo kế hoạch, kết quả việc thiết kế sản phẩm cho cấp trên.
 • Triển khai bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm đến bộ phận sản xuất.
 • Bóc tách vật tư, công nghệ phục vụ sản xuất. Tham gia hỗ trợ quá trình sản xuất.
 • Tư vấn kỹ thuật sau bán hàng: Tiếp nhận tình trạng của sản phẩm đã cung cấp để tiến hành tư vấn khắc phục kịp thời các sự cố hỏng hóc, sai lỗi của sản phẩm cho khách hàng.
 • Kết hợp cùng bộ phận QC đánh giá chất lượng sản phẩm, nghiệm thu sản phẩm từ đối tác, nhà cung cấp.
 • Nghiên cứu cải tiến, tối ưu hóa thiết kế các sản phẩm công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
T2, 18-07-2022 11:48

 • Tiếp nhận bản vẽ gia công.
 • Chuẩn bị dụng cụ đảm bảo gia công đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết.
 • Lập trình và kiểm soát quá trình gia công, tiến hành vận hành máy Phay CNC gia công các chi tiết theo đúng bản vẽ Kỹ thuật.
 • Đo kiểm kích thước, kiểm soát chất lượng công đoạn.
 • Chủ động đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.
 • Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.
T5, 17-02-2022 09:17
 • Vận hành, lập trình chạy máy phay CNC.
 • Tiếp nhận bản vẽ, kế hoạch sản xuất từ cấp trên.
 • Phân công, sắp xếp công việc, tổ chức làm thêm, tăng ca cho nhân sự trong tổ.
 • Lên phương án công nghệ, chuẩn bị đồ gá, dụng cụ cần thiết phục vụ gia công.
 • Chịu trách nhiệm trước cấp trên về tiến độ, chất lượng hàng hóa của tổ.
 • Báo cáo tiến độ, chất lượng hàng hóa định kỳ hoặc khi có yêu cầu từ cấp trên.
 • Quản lý máy móc, trang thiết bị, vật tư được giao, tránh thất thoát, lãng phí… Đề xuất kế hoạch bảo dưỡng định kỳ…
 • Theo dõi, đào tạo, hướng dẫn tay nghề cho nhân sự cấp dưới.
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật…
 • Nhắc nhở nhân sự trong tổ đảm bảo an toàn lao động, thực hiện tốt 5S, nội quy công ty.
 • Các công việc liên quan theo sự phân công của cấp trên.
T5, 17-02-2022 09:16
 • Tiếp nhận bản vẽ gia công.
 • Chuẩn bị dụng cụ đảm bảo gia công đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết.
 • Lập trình và kiểm soát quá trình gia công, tiến hành vận hành máy CNC gia công các chi tiết theo đúng bản vẽ Kỹ thuật.
 • Đo kiểm kích thước, kiểm soát chất lượng công đoạn.
 • Chủ động đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.
 • Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.
T5, 17-02-2022 09:14
 • Phụ trách gia công thiết bị khuôn mẫu
 • Hiểu biết về khuôn ép
 • Các công việc cụ thể trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn
T5, 17-02-2022 09:12
 • Khảo sát trực tiếp và tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng. Đo kiểm kích thước đối với sản phẩm mẫu, tư vấn cho khách hàng về vấn đề kỹ thuật sản phẩm, nhằm tối ưu hóa tính năng, chất lượng, giá thành cho sản phẩm.
 • Đánh giá yêu cầu từ khách hàng; lập bản vẽ thiết kế mới (2D và 3D) hoặc cải tiến thiết kế cho sản phẩm theo yêu cầu.
 • Báo cáo kế hoạch, kết quả việc thiết kế sản phẩm cho cấp trên.
 • Triển khai bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm đến bộ phận sản xuất.
 • Bóc tách vật tư, công nghệ phục vụ sản xuất. Tham gia hỗ trợ quá trình sản xuất.
 • Tư vấn kỹ thuật sau bán hàng: Tiếp nhận tình trạng của sản phẩm đã cung cấp để tiến hành tư vấn khắc phục kịp thời các sự cố hỏng hóc, sai lỗi của sản phẩm cho khách hàng.
 • Kết hợp cùng bộ phận QC đánh giá chất lượng sản phẩm, nghiệm thu sản phẩm từ đối tác, nhà cung cấp.
 • Nghiên cứu cải tiến, tối ưu hóa thiết kế các sản phẩm công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
T5, 17-02-2022 09:06
 • Theo dõi báo giá, kiểm tra đánh giá báo giá và thương lượng với nhà cung cấp;
 • Thực hiện các công việc liên quan đến mua hàng, theo dõi giao hàng và chuẩn bị chứng từ thanh toán
 • Phản ảnh kịp thời các vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến việc thực hiện đơn hàng nhằm tìm ra giải pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời các yếu tố có thể ảnh hưởng kế hoạch giao hàng;
 • Lên kế hoạch đặt hàng hóa, nguyên vật liệu cho nhà máy đảm bảo tiến độ sản xuất.
 • Theo dõi, kiểm tra tiến độ sản xuất, báo cáo lại khi có vấn đề ảnh hưởng đến lịch giao hàng.
 • Kiểm soát quá trình giao nhận hàng hóa và kết quả sản xuất hàng ngày, theo dõi tồn kho nhập xuất nguyên vật liệu.
 • Triển khai mua hàng khi có đề xuất mua sắm từ các Bộ phận khác.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
T4, 29-09-2021 13:27

- Tiếp nhận và xác minh lại bản vẽ gia công, các yêu cầu công nghệ của bộ phận Công nghệ.

- Chuẩn bị dụng cụ đảm bảo gia công đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết.

- Lập trình và kiểm soát quá trình gia công, tiến hành vận hành máy CNC gia công các chi tiết theo đúng bản vẽ Kỹ thuật.

- Đo kiểm kích thước, kiểm soát chất lượng công đoạn.

- Chủ động đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

-Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.